Tájekoztató - Information

Felhívás életrajzok és emlékiratok megírására

Hogy az életünkkel a jövô nemzedékében igy is tovább élhessünk, hogy az emlékeink a jövô nemzedékének is az emlékévé válhassanak, hogy a múlt, jelen és a jövô magyarországi germánsága lélekben ismét együvé tartozzon, a WALHALLA ALAPÍTVÁNY felhívást tesz közzé életrajzok és emlékiratok megírására.

Örülnénk, ha az életrajzokat és az emlékiratokat eljuttatnák hozzánk, hogy gondoskodjunk azok megôrzésérôl és a kiadásáról. Érdekes volna ezeket az írásokat fényképekkel vagy egyéb emlékekkel is kiegészíteni, hogy minél teljesebben tükrözze a múltat.

Kivánatos, hogy a hozzánk eljuttatott írások szerzôi, érzelmileg a mai és a történelmi Magyarországhoz kötôdô, magukat a germán - sváb, szász, német - kisebbséghez tartozónak vallják.

 

Aufruf zur Niederschreibung von Lebensläufen und Memoiren

Damit wir durch unser Leben in den zukünftigen Generationen auch so weiter leben können, damit unsere Erinnerungen auch die Erinnerungen der zukünftigen Generationen werden können, damit die Germanen Ungarns der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihren Seelen wieder zusammengehören, ruft die Walhalla Stiftung Sie dazu auf,  Lebensläufe und Memoiren zu schreiben.

Es würde uns freuen, wenn Sie Ihre schriftlichen Gedanken an uns schicken würden, damit wir sie aufheben ev. publizieren können. Es wäre hoch interessant Ihr Schreiben mit Fotos oder sonstigen Erinnerungsstücken zu ergänzen, damit es noch lebendiger die Vergangenheit spiegelt.

Es ist wünschenswert, daß die Verfasser der Schreibstücke, sich emotional - zu den heutigen und geschichtlichen Ungarn - verbunden fühlen und sich zu der Minderheit der Schwaben, Deutschen, Sachsen bekennen.